Werkzaamheden rijbaan De Beekweide

De (straat) Beekweide is vanaf 8 januari 2024 afgesloten voor doorgaand verkeer. De firma Timmer uit Nijkerk start die dag met het verwijderen van de asfaltlaag en de bestaande riolering. Vervolgens worden een nieuwe hemelwaterriolering en een tijdelijke verharding met betonstraatstenen aangebracht. Tijdens deze werkzaamheden wordt het verkeer met borden omgeleid.
De straat zal vanaf 2 februari 2024 weer open zijn voor doorgaand verkeer. Deze planning is afhankelijk van de weeromstandigheden.