Planning

Op deze pagina vindt u een globale planning van de ontwikkeling van Beekweide II. De afgelopen periode werden al het Bestemmingsplan Beekweide II en het Bestemmingsplan Herstelbesluit Beekweide II vastgesteld en zijn in mei 2023 de eerste woningen in de verkoop gegaan.

2023

Juni 2023
  • Onderzoek naar oorlogsresten in het plangebied Beekweide II
Juli 2023
  • Start van de voorbereidingen voor de verplaatsing van de woonwagens
  • Sloop van een aantal panden in het plangebied
September 2023
  • Informatiebijeenkomst over het bouwrijp maken van Beekweide II
  • Start van het bouwrijp maken van Beekweide II
  • Verplaatsing van de woonwagens naar hun nieuwe locatie
     

2024

Eerste kwartaal 2024
  • Verwachte start van bouw van de eerste woningen in fase 2, 3a en een deel van 3b