Nieuwsbericht Beekweide II (20 november 2023)

De ontwikkelingen in Beekweide II verlopen voorspoedig. Wij informeren u graag – door middel van dit nieuwsbericht – over de actuele stand van zaken.

Bouwrijp maken

Het bouwrijp maken van Beekweide II is in volle gang. Medewerkers en materieel van de firma GWW Timmer uit Nijkerk zijn druk aan het werk. Op dit moment wordt de riolering aangelegd. Dat zal naar verwachting een paar weken duren. Nadat de riolering in de grond zit, volgen de nutsvoorzieningen, zoals het aanleggen van elektriciteit. Dat is een logische volgorde, omdat de rioolbuizen dieper dan de nutsvoorzieningen komen te liggen.
Vanuit Beekweide I worden de komende periode wel voorbereidende werkzaamheden verricht om de nutsvoorzieningen voor Beekweide II op aan te kunnen sluiten.

Een bouwterrein is geen speelterrein

Wij hebben gemerkt dat het bouwterrein af en toe ook als speelterrein wordt gebruikt (en zo’n grote zandbak ís natuurlijk ook heel aantrekkelijk). Toch is dit niet de bedoeling. Want er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan – juist ook in een periode waarin het veel regent en drijfzand kan ontstaan. Als een kind vast komt te zitten, is het leed niet te overzien. Wij zorgen voor afzettingen, maar roepen ouders op hun kinderen weg te houden bij het bouwterrein.

Asbestverwijdering

Tijdens het slopen van de fundering van de manege aan de Barneveldsestraat 16 is een kleine hoeveelheid asbest aangetroffen dat de komende periode op deskundige wijze wordt verwijderd.

Nieuwsbrief

Heeft u zich al aangemeld voor de nieuwsbrief? Zo blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Beekweide II. Aanmelden kan via deze pagina.