Nieuwsbrief 04 (juni 2024)

Jaargang 2 - Nummer 04 - Juni 2024

Beste belangstellende,
Het is zover! Het bouwrijp maken van Beekweide II is grotendeels afgerond. De vertraging van een zeer nat voorjaar is gelukkig beperkt gebleven. De infrastructuur (riolering en leidingen) ligt erin; dat betekent dat kan worden gestart met de bouw van de woningen. In het plangebied betreft dit de woningen in fase 2 (a + b). Deze 26 woningen zijn inmiddels (vrijwel) allemaal verkocht. De voorbereidingen voor fase 3 (a + b) zijn in volle gang. Naast de 9 vrijstaande woningen langs de Meidoornlaan zijn dat 10 rug-aan-rug woningen (sociale huur) en 6 kleine rijwoningen (sociale huur), maar ook 10 rug-aan-rug koopwoningen in het betaalbare segment.
Als je nieuwsgierig bent waar de verschillende fases in het plangebied gelegen zijn, bezoek dan www.woneninrenswoude.nl. Daar kun je ook vinden wanneer de bouwstart van een fase verwacht wordt. Houd daarom de nieuwsbrief en de communicatiekanalen zelf ook goed in de gaten voor het komende aanbod.
Woningen in Beekweide II voldoen aan de huidige duurzaamheidseisen: ze zijn o.a. energie-neutraal (in bouwtermen ENG-norm) en het hemelwater blijft in de wijk.
Ik ben heel blij dat we nu (eindelijk) kunnen starten met het bouwen van woningen. Zo ontstaat er ook voor starters op de woningmarkt uitzicht op een (eigen) woning.
Voor alle omwonenden geldt dat er veel te zien is de komende periode; jullie omgeving zal in rap tempo veranderen; ook zal er wel eens sprake zijn van enige overlast. Aannemers willen dat zoveel mogelijk voorkomen. Mocht je toch overlast ervaren, probeer dan in onderling overleg een oplossing te vinden.
Kees Eskes, wethouder samenleving, wonen en duurzaamheid

Projectenavond

De gemeente Renswoude organiseerde in april jl. een drukbezochte informatieavond over de grote projecten, waaronder ook Beekweide II. Veel belangstellenden wilden weten wat de planning van de woningbouw is en wanneer welk type woningen wordt gerealiseerd. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over de planning en op de website is de interactieve kaart uitgebreid met het type woningen dat in Beekweide II wordt gerealiseerd.

 

Planning

Hieronder vindt u een actuele planning van de ontwikkeling van Beekweide II.

2024, Tweede kwartaal:
Bouwstart Fase 2a en 2b
Zomerperiode: Duikerbrug in de Beekweide (zie verderop)

2024, Derde kwartaal:
September/Oktober: Bouwstart Fase 3a
Selectie bouwkundige aannemer voor de woningen van Fase 3b 

2025
Bouwstart Fase 3b

U begrijpt dat bovenstaande planning van tal van factoren afhankelijk is. Wij vermelden deze planning daarom onder voorbehoud. Heeft u belangstelling voor een woning in Beekweide II? Neem dan contact op met één van de onderstaande projectontwikkelaars of makelaars.
• Henk Bos Makelaardij, tel. 0318-300160 of kijk op www.henkbosmakelaardij.nl 
• Stroomberg Makelaardij, tel. 0318-482916 of kijk op www.stroombergmakelaardij.nl 
• Ab Gaasbeek Makelaardijk, tel. 0318-572951 of kijk op www.abgaasbeekmakelaardij.nl
• Henk Moesbergen: hmoesbergen@planet.nl 
• Joop van Voorthuijsen: joop@vanvoorthuijsen.nl 
• Bouwbedrijf R. van de Mheen: www.mheen-hoevelaken.nl 
• De Bunte Vastgoed: www.debunte.nl

Een nieuwe interactieve kaart van Beekweide II


Wij hebben de interactieve kaart op de website van Beekweide II aangepast. U vindt deze interactieve kaart op https://www.woneninrenswoude.nl/beekweide-II/woningaanbod
Wat zijn de wijzigingen?
• Het college van B&W heeft de afgelopen periode op twee plekken in Beekweide II het woningaanbod aangepast; de kaart is nu weer helemaal actueel;
• Op de kaart is het type woningen (sociale koop, sociale huur en levensloopbestendig) eenvoudiger te zien door een vinkje te plaatsen.

Huurgrenzen
De maximale huur is (volgens de norm van 2024) € 879,66 euro per maand. De norm wordt vastgesteld door de minister van BZK. Afhankelijk van het inkomen, is huurtoeslag mogelijk. Het gaat hierbij om het prijspeil van 2024. Dat betekent dat volgend jaar, als de huurwoningen worden gebouwd, mogelijk een andere huurgrens is vastgesteld. Wij passen dit te zijner tijd – als dat nodig is – op de website aan.

Duiker in De Beekweide

De werkzaamheden voor de duiker in De Beekweide – nodig voor een goede afwatering van de woonwijk – starten na de bouwvak van 2024. De straat Beekweide wordt dan voor zo’n twee maanden afgesloten. Meer informatie en een exacte planning volgen binnenkort. Wij informeren omwonenden rechtstreeks over de werkzaamheden en de gevolgen daarvan voor de bereikbaarheid.

Even voorstellen… Sven Broeder

Wij stellen regelmatig in de Nieuwsbrief Beekweide II iemand voor die op een of andere manier betrokken is bij de ontwikkeling van Beekweide II. Ditmaal Sven Broeder.

Wie ben je en wat doe je?
“Mijn naam is Sven Broeder. Ik werk nu zo’n anderhalf jaar bij de gemeente Renswoude als projectleider voor de inrichting van de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld het (her)inrichten van straten of het aanleggen van watergangen, riolering en groen.
Als projectleider begeleid ik het hele proces, van ontwerp tot en met uitvoering. Het leuke aan mijn werk vind ik dat vrijwel alle projecten die wij ‘buiten’ realiseren heel zichtbaar zijn, 50 tot 100 jaar meegaan en dat veel mensen er gebruik van maken. Het is voor iedereen vanzelfsprekend over een trottoir te wandelen, over een fietspad te fietsen en dat riolering is aangelegd, maar dat moet allemaal worden bedacht en uitgevoerd.”

Waar hou jij je mee bezig?
“Eén van de projecten waar ik mij in Renswoude mee bezighoud, is de realisering van Beekweide II. Niet de woningbouw, maar de inrichting van de openbare ruimte. Veel inwoners hebben al gezien wat er in Beekweide II al is gebeurd: watergangen zijn gegraven, riolering en bouwwegen aangelegd en kabels en leidingen voor water, stroom en internet zijn gerealiseerd. Wij hebben met deze werkzaamheden een belangrijke basis voor Beekweide II gelegd. De bouw van de eerste woningen is begonnen en we verwachten dat deze woningen aan het einde van dit jaar klaar zijn. Wij zijn daarom gestart met de uitwerking van de plannen voor de inrichting van het openbaar gebied zodat, als de woningen worden opgeleverd en het zware bouwverkeer niet langer nodig is, de definitieve wegen, parkeerplaatsen, trottoirs en groenstroken kunnen worden aangelegd. Wij planten dit jaar ook de eerste bomen van de centrale groenzone van Beekweide II, de Watertuin.”

Wat vind je bijzonder aan Beekweide II?
“Het mooie aan het ontwerp van de nieuwbouwwijk Beekweide II vind ik het water en het groen middenin de wijk in de vorm van groenstroken met planten en bomen, wadi’s en watergangen. Dit geeft de woonwijk een open en groene structuur. Het wandelpad maakt het mogelijk dat iedereen hiervan kan genieten. Ik vind dat hier écht zorg en aandacht aan is besteed, zodat het straks een prachtige wijk is om te wonen. Ik vind het héérlijk om iedere dag met mijn werk bezig te zijn en mee te bouwen aan de ontwikkeling van Beekweide II, maar ik vind het straks óók erg leuk als de wijk klaar is en mensen genieten van deze nieuwe, groene, wijk van Renswoude.”

Blijf op de hoogte!

Wij informeren u op verschillende manieren over de ontwikkeling van Beekweide II:
- Op www.woneninrenswoude.nl/beekweide-ii vindt u alle actuele informatie over de ontwikkeling van de woonwijk Beekweide II en een verwijzing naar het actuele woningaanbod.
- Wij communiceren ook via de online kanalen van de gemeente Renswoude (website, Instagram en Facebook).

Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Frits van Drie, tel. 0318-578150 of f.van.drie@renswoude.nl.

Colofon

Deze Nieuwsbrief Beekweide II is een uitgave van de gemeente Renswoude. Wilt u deze nieuwsbrief automatisch ontvangen? Meld u aan via www.woneninrenswoude.nl/beekweide-ii en kijk bij Nieuwsbrief.