Nieuwsbrief 02 (oktober 2023)

Jaargang 1 - Nummer 2 - Oktober 2023

Beste belangstellende,
“Als gemeente beloofden wij u – omwonende, aspirant-koper of -huurder of gewoon belangstellende – regelmatig op de hoogte te houden over de gang van zaken in plan Beekweide II. Deze nieuwsbrief is daarvan een voorbeeld. Hierin leest u onder meer waar u (online- en actuele) informatie kunt vinden. 
Er gebeurt al het een en ander op de bouwlocatie, maar ook ‘achter de schermen’ wordt hard gewerkt om dit mooie plan te realiseren.
Voor een deel van het terrein liggen de werkzaamheden stil, omdat (opnieuw) beroep werd ingediend op het (aangepaste) bestemmingsplan. Wij hebben op dit beroep een verweerschrift ingediend. Nu wachten wij op een uitspraak van de rechter. Gelukkig is er wel akkoord op het grootste deel van het bouwterrein en kunnen daar alle voorbereidende werkzaamheden doorgaan.
Naast een aantal woningen in het hogere segment – dat al op de markt is gebracht – komen op korte termijn ook sociale koopwoningen op de markt en worden sociale huurwoningen gebouwd. Als wethouder ben ik daar heel blij mee. Hiermee lossen we onze belofte in, dat ook voor starters wordt gebouwd.”
     Kees Eskes - Wethouder Samenleving, Wonen en Duurzaamheid

Wat is er de afgelopen tijd gebeurd?

• Vóór de zomervakantie is gestart met de sloop van een aantal panden. Dat was nodig omdat deze panden op plekken stonden waar straks woningen worden gebouwd. De sloop is achter de rug; het puin wordt hergebruikt bij het bouwrijp maken van Beekweide II.
• Vóór de zomer lieten wij ook onderzoek doen naar mogelijke oorlogsresten. Tijdens het onderzoek wordt altijd ijzer ‘ontdekt’, maar dat betekent niet dat het per definitie om oorlogsmunitie gaat. Er is daarom vervolgonderzoek uitgevoerd.
• De nieuwe woonwagenlocatie is bouwrijp gemaakt en de bergingen zijn geplaatst.
• De firma Timmer GWW uit Nijkerk heeft de opdracht gekregen om Beekweide II bouwrijp te maken (zie hieronder voor meer informatie).
• Wij organiseerden enkele weken geleden een inloopavond over het bouwrijp maken. Tientallen omwonenden kwamen naar de raadszaal van het gemeentehuis en konden hun vragen stellen aan de vertegenwoordigers van de gemeente Renswoude en aannemer Timmer GWW. 
• Wij ontvangen veel aanmeldingen voor de nieuwsbrief en zijn blij dat onze actievere communicatie over Beekweide II op prijs wordt gesteld (zie ook het slot van deze nieuwsbrief).

Wat gaat er de komende periode gebeuren?

• Het oorlogsrestantenonderzoek wordt afgerond.
• De woonwagens worden deze maand verplaatst van de oude naar de nieuwe locatie.
• De firma Timmer GWW is gestart met het bouwrijp maken. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van bouwstraten, riolering, nutsvoorzieningen (zoals water en elektriciteit), watergangen, etc. Het bouwrijp maken is in het tweede kwartaal van 2024 klaar.
• Wij starten de komende tijd ook met de voorbereidingen voor de werkzaamheden om het woongebied woonrijp te maken. Het gaat dan om de inrichting van het gebied: straatwerk, groen en verlichting. Deze werkzaamheden hebben niet alleen betrekking op de nieuwe woonwijk Beekweide II; ook bewoners van aangrenzende straten (Meidoornlaan, Hokhorst en de Barneveldsestraat) worden bij de werkzaamheden betrokken. Wij organiseren voor hen binnenkort een inloopavond waarvoor zij persoonlijk worden uitgenodigd.
• Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2024 gestart met de bouw van de eerste woningen in Beekweide II. Kijk voor actuele informatie op www.nieuwbouwrenswoude.nl of www.wonenaandemeidoornlaan.nl.

Bouwverkeer

Al het bouwverkeer wordt – in principe – via de noordzijde (dus via de straat Beekweide) naar het plangebied geleid. Alleen voor de bouw van de woningen langs de Meidoornlaan wordt op dit moment aan een tijdelijke bouwroute over de groenstrook gedacht (gescheiden van de andere weggebruikers).

Bouwrijp maken

De belangrijkste werkzaamheden voor het bouwrijp maken zijn:
• Oktober / November 2023: Grondwerkzaamheden voor aanleg wegen en watergangen
• November / December 2023: Aanleg riolering en bouwwegen
• Januari / Februari / Maart 2024: Aanleg van de nutsvoorzieningen

Duikerbrug in de straat Beekweide

Voor de bouw van een zogeheten duikerbrug (waardoor het water van Beekweide II in verbinding staat met de Lunterse Beek) én de aanleg van nutsvoorzieningen wordt de straat Beekweide af en toe afgesloten voor verkeer. Als dat gebeurt, moeten bewoners gebruik maken van de uitgang via de Ubbeschoterweg. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Mocht de afsluiting een langer periode in beslag nemen, dan overleggen wij met de aannemer over het aanleggen van een bypass.

Makelaar Henk Bos over Beekweide II

“Het gloednieuwe Beekweide II in Renswoude is een waar juweeltje in de wereld van nieuwbouw. Met een hart vol trots presenteert makelaar Henk Bos – samen met Stroomberg Makelaardij en bouwbedrijf Van de Mheen – dit prachtige project, en het succes ervan is onmiskenbaar. Met de eerste 18 woningen nu in de verkoop, kunnen we met blijdschap melden dat 12 van deze woningen nu al verkocht zijn. Het is duidelijk dat Beekweide II een plek is waar mensen graag willen wonen.

Royale grootte van de kavels
Een van de meest opvallende kenmerken van Beekweide II is de royale grootte van de kavels.
U krijgt hier de ruimte om uw dromen waar te maken. De prachtige vormgeving van de woningen is een lust voor het oog. Elk huis is met zorg ontworpen, met oog voor detail en esthetiek. De architectuur past naadloos in de omgeving en geeft een gevoel van tijdloze elegantie.

Wat Beekweide II nog specialer maakt, is de nadruk op duurzaamheid. In een tijd waarin we allemaal bewuster omgaan met het milieu, zijn deze woningen ontworpen met de toekomst in gedachten. U kunt genieten van modern comfort, wetende dat u een positieve impact heeft op de wereld om u heen.

Binnenkort in de verkoop: 8 sociale koopgarantwoningen
Maar er is meer goed nieuws… Binnenkort gaat de verkoop van 8 koopgarantwoningen van start. Deze woningen bieden een fantastische kans voor starters die zoeken naar betaalbaar en kwalitatief wonen in Renswoude. Houd de eerstvolgende Heraut in de gaten voor meer informatie over deze ontwikkeling.
Beekweide II in Renswoude is een plek waar dromen werkelijkheid worden. Het is een community waar kwaliteit, duurzaamheid en comfort hand in hand gaan. Als u op zoek bent naar een nieuwe plek om te wonen, zoek dan niet verder. Dit is waar u wilt zijn.
Neem contact op met de verkopende makelaars Henk Bos Makelaardij en Stroomberg Makelaardij (www.nieuwbouwrenswoude.nl) en ontdek hoe u deel kunt uitmaken van dit geweldige nieuwbouwplan. Welkom in Beekweide II, waar uw toekomst wacht.”
     Henk Bos

Blijf op de hoogte!

Wij informeren u op verschillende manieren over de ontwikkeling van Beekweide II:
• Op www.woneninrenswoude.nl/beekweide-ii vindt u alle actuele informatie over de ontwikkeling van de woonwijk Beekweide II en een verwijzing naar het actuele woningaanbod.
• Wij geven met regelmaat een nieuwsbrief uit waarin wij terugblikken op wat er de afgelopen periode is gebeurd en vooruitblikken op wat de komende periode op de agenda staat.
• Wij organiseren – als daar aanleiding voor is – informatiebijeenkomsten.
• Wij communiceren ook via de online kanalen van de gemeente Renswoude (website, Instagram en Facebook).

Planning

Wij vatten de komende ontwikkelingen nog even samen:
• Oktober 2023: Start bouwrijp maken van Beekweide II en verplaatsing van de woonwagens
• 1e kwartaal 2024: Verwachte bouwstart van de eerste woningen in fase 2

Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Frits van Drie, tel. 0318-578150 of f.van.drie@renswoude.nl.

Colofon

Deze Nieuwsbrief Beekweide II is een uitgave van de gemeente Renswoude.
• Wilt u de nieuwsbrief automatisch ontvangen?
• Meld u aan via www.woneninrenswoude.nl/beekweide-ii en kijk bij Nieuwsbrief.