Persbericht Gemeenteraad stelt bestemmingsplan Herstelbesluit Beekweide II vast

De gemeenteraad van Renswoude stelde op 20 juni jl. het bestemmingsplan “Herstelbesluit Beekweide II” vast. Het raadsbesluit betekent dat ook in het zuidelijke deel van Beekweide II woningbouw mogelijk wordt gemaakt. Tegen dat deel werd vorig jaar bij de Raad van State beroep aangetekend.

Vorig jaar stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Beekweide II vast. Het grootste gedeelte van dit bestemmingsplan is al onherroepelijk en kan ontwikkeld worden. Een klein deel van het bestemmingsplan werd door de Raad van State vernietigd; daarvoor moest de gemeente een zogeheten herstelbesluit voorbereiden. De gemeenteraad stelde dat herstelbesluit dinsdag jl. vast.

Beekweide II
Na de ontwikkeling van Beekweide I besloot de gemeente Renswoude ook Beekweide II te gaan realiseren: een woonwijk met een groene uitstraling die wordt omsloten door de Beekweide, de Barneveldsestraat, de Meidoornlaan en Sportcomplex De Hokhorst. De wijk telt zo’n 190 woningen. Aan de kant van de Barneveldsestraat zijn de eerste woningen al in de verkoop gegaan.

Het gedeelte van het plangebied binnen het bestemmingsplan dat dinsdag jl. door de gemeenteraad is vastgesteld, vraagt nog om een gedeeltelijke uitwerking. Deze uitwerking wordt na de zomer verder opgepakt. Het bestemmingsplan ís pas onherroepelijk, als er geen beroep wordt aangetekend. De gemeenteraad hoopt dat dit niet aan de orde is en dat het plangebied in zijn geheel kan ontwikkeld worden voor Renswoudenaren die graag in Beekweide II willen gaan wonen.

Het is de bedoeling na de zomer te starten met het bouwrijp maken van het eerste deel van Beekweide II. De gemeente Renswoude gaat daarover de komende periode intensiever communiceren.