Nieuwsbericht Beekweide II (8 september 2023)

Graag praten wij u weer bij over de ontwikkelingen rondom de nieuwbouwwijk Beekweide II.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?
* Vóór de zomervakantie is gestart met de sloop van een aantal panden. Bij het slopen van één pand is helaas een deel van het puin op een bestaande garage terecht gekomen. Wij overleggen met de eigenaren over het herstel van deze garage.
* De sloopwerkzaamheden zijn afgerond. Het puin dat er nu ligt, wordt nog gebroken en op een later moment gebruikt bij het bouwrijp maken van de woningbouwlocatie.
* Het college van B&W heeft de firma Timmer GWW uit Nijkerk opdracht verleend de bouwlocatie bouwrijp te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van bouwstraten, riolering en watergangen. Het is de bedoeling dat het bouwrijp maken in oktober van start gaat (zie ook hieronder).
* De afgelopen periode zijn de nieuwe bergingen voor de woonwagens geplaatst.
* De gemeenteraad stelde op 20 juni jl. het bestemmingsplan “Herstelbesluit Beekweide II” vast. In de afgelopen periode ontvingen wij helaas opnieuw een beroep tegen dit bestemmingsplan.

Wat gaat er de komende periode gebeuren?
* De voorbereiding voor de verplaatsing van de woonwagens ligt op schema. Zoals het er nu uitziet, worden de woonwagens in september/oktober verplaatst.
* De rijbaan ter hoogte van Beekweide 80-88 krijgt binnenkort een definitief wegdek. Dit moest nog gebeuren, maar daarmee is gewacht tot er geen zwaar bouwverkeer meer door de straat hoefde te rijden om beschadigingen aan het nieuwe wegdek te voorkomen.
* Wij organiseren donderdag 21 september 2023 tussen 19.00 en 20.30 uur een inloopavond over het bouwrijp maken van Beekweide II. Zie hieronder voor meer informatie.
* De firma Timmer GWW uit Nijkerk start in oktober met het bouwrijp maken van Beekweide II.

Inloopavond over het bouwrijp maken van Beekweide II
Wij organiseren donderdag 21 september 2023 tussen 19.00 en 20.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis een inloopavond over het bouwrijp maken van Beekweide II. Omwonenden van het plangebied en andere belangstellenden zijn welkom voor een toelichting op de werkzaamheden die in oktober starten. U hoeft zich voor deze inloopavond van tevoren niet aan te melden; u bent tussen de genoemde tijden van harte welkom. Naast medewerkers van de gemeente Renswoude zijn er ook vertegenwoordigers van de firma Timmer GWW aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden

Nieuwbrief
Wij ontvingen de afgelopen periode tientallen aanmeldingen voor de nieuwsbrief over Beekweide II. Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u regelmatig op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen met betrekking tot de toekomstige woonwijk Beekweide II? Meld u zich dan aan via deze pagina.