Nieuwsbericht Beekweide II (6 november 2023)

Wat gebeurt er in en om Beekweide II?

Wij informeren u graag weer over de meest recente ontwikkelingen in en om Beekweide II.

Verplaatsing van de woonwagens

Op 31 oktober jl. zijn de woonwagens verplaatst naar hun nieuwe locatie. Dat was een indrukwekkend gezicht dat door veel belangstellenden werd gadegeslagen. De verplaatsing van de woonwagens werd uitgevoerd door de Barneveldse Kraan Verhuur (BKV). Wij wensen de bewoners op hun nieuwe locatie veel woonplezier. De komende periode wordt de voormalige woonwagenlocatie opgeruimd en betrokken bij de realisering van Beekweide II.

Verplaatsing van de woonwagens naar de nieuwe locatie.

Foto: Verplaatsing van de woonwagens naar de nieuwe locatie (31 oktober 2023).

Loting voor sociale koopwoningen

Tientallen belangstellenden meldden zich voor de in totaal acht sociale koopwoningen die worden gerealiseerd in Beekweide II. Inmiddels heeft de loting plaatsgevonden en zijn de ingelote belangstellenden geïnformeerd.

Bouwrijp maken Beekweide II

Het bouwrijp maken van Beekweide II, door de firma Timmer GWW uit Nijkerk, verloopt volgens planning. De afgelopen periode zijn de wegen en watergangen uitgegraven. Wij verwachten dat 13 november 2023 wordt gestart met de aanleg van de riolering. Dat werk moet eind januari 2024 zijn afgerond.

Luchtfoto van het bouwrijp maken van Beekweide II. Foto: Twan Rebel | 3 november 2023

Luchtfoto van het bouwrijp maken van Beekweide II (3 november 2023).

Vervolgonderzoek oorlogsrestanten

Het vervolgonderzoek naar eventuele oorlogsrestanten is klaar. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

Nieuwsbrief Beekweide II

Bent u al geabonneerd op de gratis Nieuwsbrief Beekweide II? Zo niet, doe dit dan snel. Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen en het woningaanbod in Beekweide II.