Nieuwsbericht Beekweide II (6 februari 2024)

Wij praten u graag – door middel van dit nieuwsbericht – bij over de stand van zaken in Beekweide II.

’t Kan vriezen en ’t kan dooien…

Het natte en het koude weer van de afgelopen weken heeft ook gevolgen gehad voor de werkzaamheden in Beekweide II. Het bouwrijp maken heeft zo’n vier weken vertraging opgelopen en ook de straat Beekweide ligt er helaas nog steeds uit. Uiteraard doen wij er, samen met de aannemer, alles aan om de vertraging in te lopen. De verwachting is dat de Beekweide vanaf week 10 (dus uiterlijk 8 maart 2024) weer toegankelijk is voor al het verkeer.

Belangstelling tijdens de Nieuwjaarsmarkt

Veel inwoners van Renswoude kwamen tijdens de Nieuwjaarsmarkt een kijkje nemen bij de stand van Beekweide II. Het was leuk om verschillende mensen te spreken die overwegen om in Beekweide II te gaan wonen.

Meedenken over de inrichting van de openbare ruimte

Na het bouwrijp maken en de bouw van de woningen moet de openbare ruimte (trottoirs, grasvelden, straatmeubilair, groen) worden ingericht. Hiervoor is een inrichtingsplan opgesteld. Ook de Meidoornlaan, De Hokhorst en het Ruiterpad worden opnieuw ingericht. Daar betrekken wij graag directe aanwonenden bij. Wij organiseren naar verwachting eind februari een informatiebijeenkomst over dit onderwerp. De directe aanwonenden ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Fasen Beekweide II

De afgelopen periode heeft het wijzigingsplan, waarmee op een paar plekken in Beekweide II het aantal en het type woningen is gewijzigd, ter inzage gelegen. Tegen deze wijzigingsplannen zijn geen zienswijzen ingediend, zodat de plannen kunnen worden verwerkt. Dit betekent dat de interactieve kaart nu kan worden aangepast en binnenkort weer actueel is (op dit moment dus nog niet).

Nieuwsbrief

Wij attenderen u graag op de Nieuwsbrief Beekweide II die wij regelmatig verspreiden. U kunt zich hier eenvoudig voor aanmelden via de website.