Nieuwsbericht Beekweide II (26 september 2023)

Benieuwd naar het laatste nieuws over Beekweide II? Wij praten u graag weer even bij.

Vóór de zomer lieten wij onderzoek doen naar mogelijke ontplofbare oorlogsresten. Tijdens zo’n onderzoek wordt ijzer gedetecteerd, maar men kan niet zien of het om rode baksteen (waar ijzer in zit), wapeningsstaal (bijvoorbeeld van oudere, afgebroken gebouwen) of munitie gaat. Daarvoor is vervolgonderzoek nodig waarbij de gedetecteerde punten nader worden onderzocht. Dat gebeurt met een speciaal uitgeruste rupskraan. Wij verwachten dit onderzoek eind september af te ronden.
De firma Timmer GWW uit Nijkerk, die de bouwlocatie bouwrijp gaat maken, is druk bezig met de voorbereidingen om de uitvoering te starten:
- De rioolputten en rioolbuizen zijn inmiddels besteld;
- Half oktober 2023 start het bouwrijp maken (opruimwerkzaamheden, graven van watergangen, leggen van riolering);
- Half januari 2024 worden de nutsleidingen aangelegd (elektra, water en glasvezel);
- Vanaf voorjaar 2024 verwachten wij dat de woningbouw op diverse locaties van start kan gaan.

Inloopbijeenkomst over het bouwrijp maken gemist?
Op donderdag 21 september jl. organiseerden wij een inloopavond in het gemeentehuis over het bouwrijp maken van Beekweide II. Klik hier voor de presentatie die wij tijdens deze inloopavond hebben gehouden.