Beekweide II

Na de zomervakantie starten wij met het bouwrijp maken van Beekweide II. Wij vinden het belangrijk dat iedereen – in het bijzonder omwonenden – weet wat er gaat gebeuren. Wij informeren vanaf nu regelmatig in De Heraut over de ontwikkeling van Beekweide II. Alle informatie vindt u ook op de vernieuwde website www.woneninrenswoude.nl.

* Onderzoek oorlogsresten 
Op vrijdag 30 juni jl. werd in het plangebied onderzoek gedaan naar eventuele oorlogsresten.

* Sloop van een aantal panden 
Begin juli is de firma Van den Brom & Zn. uit Nijkerkerveen gestart met de sloop van een aantal panden in het gebied. De panden staan op locaties die nodig zijn voor de bouw van de nieuwe woningen. De sloop wordt naar verwachting eind augustus afgerond. Het vrijkomende puin wordt op locatie gebroken zodat dit kan worden hergebruikt bij het bouwrijp maken van Beekweide II.

* Verplaatsing van de woonwagens 
Het is de bedoeling dat in september/oktober de woonwagens worden verplaatst naar hun nieuwe locatie. De firma Berkhof B.V. uit Scherpenzeel maakt de nieuwe locatie eerst bouwrijp.

* Bouwrijp maken Beekweide II 
Na de zomer wordt gestart met het bouwrijp maken van Beekweide II. Voordat de werkzaamheden beginnen, organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden.

Nieuwsbrief Beekweide II 
Wilt u niets missen over de ontwikkeling van Beekweide II? Meld u dan hier aan voor de Nieuwsbrief Beekweide II.